BİLDİRİ ÖZETİ, TAM METİN ve POSTER HAZIRLAMA ESASLARI

Bildiri Özeti Hazırlama Esasları
Bildiri özeti, bildirinin amacını, veri kaynaklarını, bulgularını, sonuçlarını içermeli ve 400 sözcüğü geçmemelidir. İngilizce ve Türkçe, Century Gothic yazı tipi kullanılarak 9 punto ile yazılmalıdır. Bildiri başlığından sonra 3 satır aralığıyla bildiri yazarı / yazarlarının adları, adresleri ve e-postaları yer almalıdır. Tek boşluk verilerek özet yazımına başlanmalıdır. Özetteki paragraf aralarında tek boşluk bırakılmalıdır. Özetin sonuna, yeni bir paragraf başlangıcı yaptıktan sonra, özet ile aynı yazım özelliklerinde en az 3 anahtar kelime verilmelidir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Bildiri tam metin hazırlama esasları için ekte verilen dosyadan yararlanabilirsiniz.

Ek Dosyalar
Bu içerik 25.05.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 2569 kez okundu.