DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Başkan ve Yardımcıları

Doç. Dr. Mustafa HATİPLER 

Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez

Düzenleme Kurulu 

Doç. Dr. Mustafa Hatipler

Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez

Dr. Öğr. Üyesi Selin Arabulan

Dr. Öğr. Üyesi Arif Mısırlı

Dr. Banu Gökmen Erdoğan

Dr. Tuba Hatipler Çibik

Öğr. Gör. Nur Keskin

Arş. Gör.  Sena Solakoğlu

Bu içerik 27.05.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 2031 kez okundu.