OSMER HAKKINDA

17 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de “Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 17.01.2020 tarihinden itibaren Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANITEZ Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütmektedir. Merkezin müdür yardımcılığını görevinde Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian ve Öğr. Gör. Dr. Banu Gökmen Erdoğan bulunurken, merkezin danışma kurulu üyeliğinde ise farklı üniversitelerden ve fakültelerden akademisyenler ile kamu kurumlarında görevli müdürler yer almaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANITEZ (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian (Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Banu Gökmen Erdoğan (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. H.Burcu Özgüven (Üye)

Prof. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu (Üye)

Prof. Dr. Nurten Çetin (Üye)

 

Danışma Kurulu Üyeleri:

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER (Rektör Yardımcısı) (Üye)

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR ( Tıp Fakültesi Dekanı) (Üye)

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET (Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü) (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Arif MISIRLI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Selin ARABULAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Tuba HATİPLER ÇİBİK (Üye)

Arş. Gör. Dr. Saygın ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Sena Solakoğlu

Kemal SOYTÜRK (Kültür Turizm Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü) (Üye)

Ahmet SARAÇ (Edirne Vakıflar Bölge Müdürü) (Üye)

Yusuf ŞAMİLOĞLU (Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü) (Üye)

 

Merkezin amaçları

a) Osmanlı dönemini sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel açılardan derinlemesine ele alan araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek olmak.

b) Tarihsel tecrübeden yararlanılarak Türkiye'nin siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarını anlamaya ve çözümler üretmeye katkı sağlamak.

c) Üniversitede farklı alanlarda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek sinerji oluşturmak ve Osmanlı araştırmalarına dinamizm kazandırmak.

ç) Türkiye'de Osmanlı araştırmalarına yönelik farkındalığı, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek; bu çerçevede kurs, seminer, kongre, sempozyumlar ve sertifika programları düzenlemek; ilgili diğer birimlerde yapılacak araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaçlar doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak.

e) Uzun bir tarihi geçmişi birlikte yaşamış ve ortak bir kültürü paylaşmış olan toplumların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve ortak hareket etmelerine zemin oluşturacak çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

a) Osmanlı İmparatorluğu'na dair ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırmalar yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans ve seminerler düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası nitelikte projeler üretmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında Osmanlı İmparatorluğu ile alakalı olarak yapılmış akademik çalışmalardan herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak.

d) Bilimsel dergi ve bülten çıkarmak ve yayın yapmak.

e) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak; araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydasına sunmak.

f) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

 

Bu içerik 24.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1209 kez okundu.