SCIENTIFIC COMMITTEEProf. Dr. Abdullah Atıyye Egypt
Prof. Dr. Adil Oğuzhan Türkiye
Prof. Dr. A. Gülçin Küçükkaya Türkiye
Prof. Dr. Ali Öztürk Türkiye
Prof. Dr.  Ahad Nejad Ebrahimi   Iranian
Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir Türkiye
Prof. Dr. Engin Beksaç Türkiye
Prof. Dr. Evgeni Velev Bulgaria
Prof. Dr. Fatih Kanter Türkiye
Prof. Dr. Farzin Haghparast  Iranian
Prof. Dr. Fehim Huskoviç Serbia
Prof. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu Türkiye
Prof. Dr. H. Burcu Özgüven Türkiye
Prof. Dr. Hasan Fırat Diker Türkiye
Prof. Dr. İbrahim Numan Türkiye
Prof. Dr.  İdris Nebi Uysal Türkiye
Prof. Dr. İlter Büyükdığan Türkiye
Prof. Dr. Khaled Tadmori Lebanon
Prof. Dr. Mehmet Mercan Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Aykaç Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Hatipler Türkiye
Prof. Dr. Müberra Gürgendereli Türkiye
Prof. Dr. Mümün Tahir Bulgaria
Prof. Dr. Nadide Seçkin Türkiye
Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian Türkiye
Prof. Dr. Semiha Kartal Türkiye
Prof. Dr. Selim Hilmi Özkan Türkiye
Prof. Dr. Suphi Saatçi Türkiye
Prof. Dr.  Yüksel Topaloğlu Türkiye
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Türkiye
Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu Türkiye
Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar Türkiye
Doç. Dr. Filiz Umaroğulları Türkiye
Doç. Dr. Gamze Fahriye Pehlivan Türkiye
Doç. Dr. Mustafa Durdu Türkiye
Doç. Dr. Nesrin Çiçek Akçıl Harmankaya Türkiye
Doç. Dr. Nilgün Becenen Türkiye
Doç. Dr. İbrahim Kelağaahmet Türkiye
Doç. Dr. Valentin Kitanov Bulgaria
Doç. Dr. Zeynep Eres Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Arif Mısırlı Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Umaroğulları Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Gürgendereli Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Selin Arabulan Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Vlora Navakazi Kosovo
Dr. Banu Gökmen Erdoğan Türkiye
Dr.  Ethem Baymak Kosovo
Dr. Mozaffar Abbaszadeh  Iranian
Bu içerik 26.05.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 1228 kez okundu.