SEMPOZYUM AMACI

Balkan coğrafyası, jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle, tarih boyunca birçok farklı yaşama, farklı lisana ve farklı inanca ev sahipliği yapmıştır. Bu farklılıklar ve birliktelikler farklı medeniyetlerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Bu medeniyetlerden biri de Osmanlı’dır. Sempozyumun amacı; Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapmış bu coğrafyada Osmanlı'nın izlerini gün yüzüne çıkarmak, dünü bugüne taşımak, bugünü yarına aktarmak ve bu alanda çalışan farklı disiplinlerdeki araştırmacıları bir araya getirmektir.

Bu amaçla 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu gerçekleştirilecektir.
Bu içerik 09.02.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1184 kez okundu.