SEMPOZYUM AMACI

Küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı Devleti, hızlı bir yükselişle kısa sürede imparatorluğa dönüşmüş, yaklaşık 600 yıl boyunca varlığını korumuş ve Türk tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu imparatorluğa bir asır boyunca başkentlik yapan ve İstanbul'un fethini hazırlayan Edirne de bütün Osmanlı şehirlerinden farklı ve özel bir konumda bulunmaktadır. Bu bağlamda, Osmanlı Devleti’nin tarihi, sosyo-ekonomik yapısı, günlük yaşantısı, mimarisi, teşkilat yapısı vb. konulara kısacası medeniyet ve kültürüne dikkat çekmek üzere ilgili araştırmacıları aynı platformda bir araya getirmenin önemli bir görev olduğu düşüncesiyle, Edirne’de, 01-02 Kasım 2018 tarihinde Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu gerçekleştirilecektir.
Bu içerik 09.02.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 605 kez okundu.