SEMPOZYUM AMACI

Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyu hüküm sürdüğü büyük coğrafyada tarih boyunca birçok farklı yaşama, farklı dile ve farklı inanca ev sahipliği yapmıştır.

Sempozyumun amacı; Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini ortaya çıkarmak, geçmişi bugüne taşımak, bugünü geleceğe aktarmak ve bu alanda çalışan farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirmektir.

Bu amaçla 23-24 Kasım tarihlerinde III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu gerçekleştirilecektir.
Bu içerik 31.05.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 1563 kez okundu.